Mia Fuller

Fantasy points 2023 Round 8 2023: 56 Round 11 2023: 104