Cynthia Hamilton

Fantasy points 2024 Round 3 2024: 78 Round 4 2024: 59 Round 5 2024: 58 Round 6 2024: 74 Round 7 2024: 42