Seisia White

Fantasy points 2024 Round 6 2024: 67