Mia Van Dyke

Fantasy points 2022 Round 9 2022: 28 Round 10 2022: 43 Round 11 2022: 51 Round 12 2022: 23 Round 13 2022: 31 Round 14 2022: 41 Round 15 2022: 27