Kiara Woods

Fantasy points 2024 Round 6 2024: 50 Round 13 2024: 21