Jemma Stokes

Fantasy points 2024 Round 1 2024: 24 Round 2 2024: 41 Round 3 2024: 56 Round 4 2024: 46 Round 8 2024: 13 Round 10 2024: 38 Round 11 2024: 60 Round 12 2024: 44 Round 14 2024: 78