Dakota Mason

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 16