Alexi Kasteliotis

Fantasy points 2024 Round 2 2024: 22 Round 3 2024: 15