Taylah Morton

Fantasy points 2021 Round 6 2021: 49 Round 7 2021: 39 Round 12 2021: 53