Sophia Padovano

Fantasy points 0 20 40 2021 Round 13 2021: 49 Round 14 2021: 32