Sophia Padovano

Fantasy points 2021 2023 Round 13 2021: 49 Round 14 2021: 32 Round 2 2023: 6