Shiana Tarasenko

Fantasy points 2024 Round 4 2024: 17 Round 5 2024: 7 Round 6 2024: 3 Round 7 2024: 23