Natasha Morris

Fantasy points 2021 Round 10 2021: 12 Round 11 2021: 36 Round 12 2021: 8