Mia Austin

Fantasy points 2023 Round 6 2023: 40 Round 8 2023: 24 Round 9 2023: 47