Mia Austin

Fantasy points 2023 2024 Round 6 2023: 40 Round 8 2023: 24 Round 9 2023: 47 Round 1 2024: 60 Round 2 2024: 19 Round 3 2024: 67 Round 5 2024: 79 Round 6 2024: 17