Maddy Brancatisano

Fantasy points 2021 Round 10 2021: 61 Round 12 2021: 28