Kira Emery

Fantasy points 2024 Round 13 2024: 10 Round 14 2024: 18