Katrina Tinson

Fantasy points 2021 Round 4 2021: 8