Katrina Neumann Stone

Fantasy points 2021 Round 3 2021: 13 Round 4 2021: 33