Imahra Cameron

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 44 Round 2 2023: 57 Round 3 2023: 68 Round 4 2023: 51 Round 5 2023: 51 Round 6 2023: 67 Round 7 2023: 47 Round 8 2023: 44 Round 12 2023: 40 Round 13 2023: 26 Round 14 2023: 60