Georgia Patrikios

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 Round 12 2021: 78