Georgia Patrikios

Fantasy points 2021 Round 12 2021: 78