Emily Smith

Fantasy points 2024 Round 13 2024: 21 Round 14 2024: 26