Ciara Sexton

Fantasy points 2023 Round 3 2023: 12