Ciara Sexton

Fantasy points 2023 Round 3 2023: 12 Round 14 2023: 17