Amelia Marino

Fantasy points 2024 Round 12 2024: 35 Round 13 2024: 26