Alessia Dunn

Fantasy points 2024 Round 12 2024: 34 Round 14 2024: 29