Mia Giannopoulos

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 11 Round 10 2023: 6 Round 11 2023: 13