Jasmyn Thompson

Fantasy points 2023 Round 8 2023: 36